Fa COUVREUR   &  

   UNION SPECIAL

Uw ideale partners voor het leveren, installeren en onderhouden...
van draagbaretot volledig automatische naaistations
Your ideal partners for the supply, installation and maintenance...
from portableto fully automatic sewing stations
   
   
En tevens: een dienstenpakket
  • "stand-by"-team van gespecialiseerde technici
  • Depannage en spoedherstellingen ter plaatse of in eigen atelier
  • Revisies en onderhoudscontracten op aanvraag
  • Alle onderdelen steeds in voorraad
  • Gratis bestek en raadgeving (indien gewenst)
Furthermore: a priceless service kit
  • A stand-by team of specialized technicians
  • Breakdown service and emergency repairs, locally or in own workshop
  • Servicing and maintenance contracts upon request
  • All spare parts in stock
  • Free estimate and advice (if required)